Kommuneoverlege Brabrand om koronautbruddet: - Vi tar dette på alvor, men det er ikke grunn til noe hysteri