Torsdag avgjøres skjebnen for Granheim - innstiller på å sette nedleggelse på vent: - Vi er så spente

foto