Solid utbytte fra Gudbrandsdal Energi Holding AS til de fire eierkommunene

foto