Gående og syklende skal prioriteres når gammel E6 blir til lokalveg. Nå diskuteres det om vegen blir for smal, eller om den faktisk forblir like bred som i dag. Kommunestyret i Sør-Fron mener den blir lite trafikksikker, mens Statens vegvesen hevder det motsatte.

På kommunestyremøtet tirsdag, vedtok politikerne i Sør-Fron å oppheve vedtaket i Plan- og utviklingsutvalget, om å redusere dagens vegbredde til 5,5 meter mellom kantlinjene på nåværende E6.

- Om vi snevrer inn kvitstripa og tar bort gulstripa, vil dette gi en falsk trygghet. Gjennom Sør-Fron vil det fortsatt bli stor trafikk, her har vi skole, kirke, doktor, bensinstasjon og gardsbruk. Vi kan ikke redusere bredda på vegen, uttalte Arne Bredeveien (Ap).

Sps Ola Listad mener at slike tiltak vil gjøre trafikkbilde utrygt.

- Vegen vil helt sikkert bli brukt som omkjøringsveg med stor lokaltrafikk, sa Listad på møtet.

Vegen like bred

Statens vegvesen presiserer tirsdag at reaiteten er at vegen ikke blir smalere ved at de fjerner den kvite stripa.

- Vi opplever at enkelte er sterkt i mot at kjørebanen skal bli smalere og ha fartsgrense 60 km/t. De er redd framkommeligheten mellom tettstedene blir dårligere og med lengre reisetid. I realiteten blir vegen like bred som i dag, sida vi ikke skal fjerne noe av asfalten. Når store biler møtes, kan de krysse de stiplede kantlinjene og benytte deler av skuldrene, uttaler prosjektleder for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, Taale Stensbye.

Det er planlagt at E6 på tettstedene skal gjøres om til tettstedsgater, med sammenhengende gang- og sykkelveger, trygge kryssninger for de myke trafikantene og fartsgrene på 40 km/t. Fartsgrensa mellom tettstedene bli 60 km/t.

- Reisetida blir heller ikke vesentlig endra. Våre beregninger viser med jevn fartsgrense på 60 og 40 km/t, utgjør forskjellen bare noen få minutter, sier Stensbye.

Slik vil vegvesenet at sentrum på Hundorp skal se ut i framtida. Foto: Statens vegvesen