Dette arbeidet vil formelt starte i første kvartal av 2018. Når den nye regionen er etablert, går han over stilling som regiondirektør. Bjørn Lien har vært fylkesdirektør for NAV Hedmark sida etableringen i 2006.

– Jeg er fornøyd med at Bjørn har påtatt seg dette viktige oppdraget. Han har det siste halvannet året vært leder for arbeidsgruppa som har utredet regionalisering av Arbeids- og tjenestelinja i NAV, og har dermed et svært godt innblikk i de prosessene som nå skal i gang, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Bedre tjenester

– Jeg er glad for den muligheten som følger med rollen som regiondirektør for Hedmark og Oppland, sier Lien, som skryter av dyktige medarbeidere i begge fylker, som også er blant de fremste når det gjelder utvikling.

– Det blir spennende å få NAV i de to fylkene til å jobbe målrettet sammen, slik at NAV i Hedmark og Oppland kan levere enda bedre tjenester til våre innbyggere, være en aktiv samfunnsaktør og fortsette som dynamiske utviklingsfylker, legger Bjørn Lien til.

I prosjektperioden vil avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen fungere som fylkesdirektør for NAV Hedmark, mens avdelingsdirektør Nina Vaage blir fungerende fylkesdirektør for NAV Oppland når nåværende fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen blir pensjonist fra årsskiftet.