Jansrud har vore best på to av treningane i Lake Louise, men han klarte ikkje å innfri utforrennet laurdag kveld.

Jansrud kom dårleg ut, og eit par feilskjer i starten av løype gjorde at Jansrud aldri kom heilt på skothald av leiaren Peter Fill.

Jansrud har dermed hatt ein litt svak start på sesongen.  Til gjengjeld gjorde Aksel Lund SVindal eit svært godt renn, og kjørte inn til leiing med eitt hundredel framfor Peter Fill.