Fylkesveg 255, mellom Vinstra og Skåbu, har blitt utbedret og påkostet store summer de siste åra, men nede i Kvikne er vegen flere steder i skrøpelig forfatning. Ved Trøsken er den i ferd med å rase ut.

Flytter vegen

Ved Trøsken har muren som vegen kviler på fått såpass store setningsskader at autvernet nærmest henger i lause lufta - vegen er i ferd med å rase ut. Nå har Statens vegvesen prosjektert en løsning som innbefatter ombygging av vegen over en strekning på 150 meter forbi Trøsken. Denne løsningen medfører også at vegen blir fløtt lengre inn i terrenget. Grunn er nå kjøpt av grunneier i området, og vegvesenet har sendt skisser for godkjenning til Nord-Fron kommune.

- Vegen ligger på en mur som viser tydelig tegn til setningsskader og må skiftes ut. For å unngå framtidige vedlikeholdsskostnader med denne muren, har vi besluttet å flytte vegen et par meter inn i terrenget. Dette gir et mindre sideinngrep og bedrer siktforholdene, uttaler Statens vegvesen.