Fare for streik ved private institusjoner i Innlandet