Foreldre og foresatte betaler ikke SFO - kommunen innfører sanksjoner