Det var fredag ettermiddag at det gikk jordras ved Kvikne i Nord-Fron kommune. Raset sperrer hele fylkesvegen, og vegvesenet, sammen med entreprenører, er nå på stedet og førsøker å rydde vegbanen.

- Raset ser voldsomt ut. Det er mye vann i omløp nå, og vannet drar med seg jord og masse. Raset starta på oversida av jordet, på kommunal veg, og så har det gått nedover jordet og ut på fylkesvegen, forteller Sandbakken.

Jordraset ved Tøftebua sperrer hele fylkesvegen. Foto: Leserbilde

Geologer følger situasjonen

Entreprenøren begynner å få kontroll, forteller han videre.

- Vi har maskiner som nå prøver å lede vannet ned mot bekken, og en lastebil skal få kjørt vekk jorda. Det gjenstår en del opprydning før vi eventuelt kan åpne vegen igjen, sier Sandbakken.

Det er nå omkjøring via Kviknehøgda.

- Hvordan vurderer dere situasjonen nå, i forhold til faren for flere ras?

- Så sant det ikke kommer mer vann, skal vi i alle fall klare å åpne vegen for ferdsel i løpet av kvelden. Ellers har jeg videresendt bilder til geologer, som vil se på situasjonen. Dette er ras det er vanskelig å forutse, sida de kommer fra hamning. Det er mye vann i terrenget, så situasjonen er vanskelig. Vi har fagfolk som ser på saken, sier Sandbakken.

Raset gikk nedover et jorda på oversida av fylkesvegen. Foto: Sondre Sandbakken/Statens vegvesen