12. juni i fjor. Ann-Torill Løland og Oddgeir Haave hadde akkurat landa på Gardermoen etter Syden-turen.

– Da kom telefonen om at det hadde gått ras, og at store steiner hadde rulla ned fra fjellsida, mellom vårt og naboen sitt hus, forteller Løland. Den største steinen viste seg å være på 30 tonn.

– Det var en lite trivelig opplevelse, sier Haave.

Fare for flere ras

Ett år seinere sitter paret i et leid hus mitt i Kvam sentrum. De er evakuert, og venter på at nødvendige tiltak skal sikre hjemmet deres i Gardvegen. Geologer har gjort undersøkelser av fjellsidene og funnet ut at det er fare for flere ras. Planen er at det skal bygges ledevoller av løsmasse rundt huset til Løland og Haave.

– Vi håper å komme med på rassikringstiltakene i desember. Da kan arbeidet starte opp våren neste år, sier Haave.

På eget initiativ

Etter det første raset i fjor, var paret, og de andre beboerne i området, evakuert i én dag. Det var en stor belastning å bo i huset etter dette.

– Vi følte oss ikke trygge og slet med å få sove. I den perioden var vi mye på fjellet. Vi fulgte med fjellsida i kikkert og syntes vi kunne se at fjellet endra seg, forteller Løland.

På eget initiativ spurte de sambygding Fredrik Weikle om han ville filme fjellet med drone.

– Han ble så ivrig, og filma stedet over flere uker den sommeren, forteller Haave.

– Det var slik vi så endringene i fjellet. Bildene delte Weikle med NVE, som også så faren, og i samarbeid med kommunen ble det bestemt at vi skulle evakueres, forteller han.

Ødelagt av flommen

Sida har paret vært på flyttefot.

– Vi har vært heldige og fått leid oss hus. Nå håper vi å få være rolige til sikringa er på plass, sier de.

I 2013, da flommen herja i Kvam, slapp heller ikke paret unna. Store deler av tomt og hus ble fylt med jord og gjørme.

– Vi var i grunnen ikke helt ferdige med å ordne hagen etter ødeleggelsene fra flommen, før steinraset kom, forteller Løland.

– Men steinras er noe annet en vann og gjørme. Kommer steiner rullende ned fjellsida, har vi ikke mye tid på oss, sier hun.

Grundig arbeid

Men nettopp flommen og jordraset, gjorde at det ble laget en åpen «veg» gjennom skogen i fjellsida ovenfor huset til Løland og Haave. Slik får steinene fritt leide nedover bratta.

– De får en enorm fart ned sida her, sier Haave, og peker på fjellet. En ser tydelig at deler av fjellhylla er borte.

– Vi føler det er gjort et grundig arbeid. Vi stoler på fagpersonene og tiltakene som skal gjøre det trygt å bo her igjen, sier Løland.

Anbudsrunde i høst

Midlene til rassikring deles ut i

desember. Da satser paret alt på å bli prioritert. Om ikke må de vente et helt år til.

– Men vi har fått signaler fra NVE på at vi har en god sak, legger hun til.

Bjørn Bjørke i Nord-Fron kommune forteller at søknaden om midler ble sendt forrige uke.

– Det blir anbudsrunde i høst, og med forbehold om tilskudd, blir det oppstart så fort som mulig i 2018, sier Bjørke. Tiltaka har blitt estimert til mellom tre og fire millioner kroner.

– Nå vil nok kostnadene blinoe høyere, og anbudet gir oss svaret senere, sier Bjørke.

Grøn strek viser ledevollene. Den blir 250 meter og ca fire meter høg. Foto: Skred AS.
Fjellsida: Det er fra dette området over huset til Løland og Haave at en frykter flere ras. I fjor løsna flere store steiner fra stedet. Foto: Tone Sidsel Sanden.