Regjeringa vil motivere til nyskapende strategier og tiltak som tar vare på Norges matjord, når nasjonal jordvernpris blir delt ut i år.

Jordvern med E6

Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens nasjonale jordvernstrategi. Prisen skal bidra til å øke bevisstheten om jordvernet, for å få fram gode idéer, tiltak, planer og strategier som tar vare på matjorda. Juryen, som blir ledet av landbruks- og matministeren, skal vurdere 23 nominerte kandidater.

Sør-Fron er eneste kommune fra Oppland som er nominert til prisen. Her er begrunnelsen for Sør-Frons kandidatur:

Da ny E6 ble åpnet i Gudbrandsdalen, var Sør-Fron en av kommunene som ble berørt. I planleggings- og byggefasen har Sør-Fron bidratt med å sette fokus på jordvern. I reguleringsplanfasen har Sør-Fron kommune, sammen med Statens vegvesen, entreprenør AF-gruppen og grunneiere, jobbet aktivt for å begrense nedbygging av dyrka jord.