Lund har fungert som rektor siden januar, etter at forrige rektor, Jon Monshaugen, sa opp jobben i november i fjor. Lund har undervist ved ungdomsskolen i flere år og har vært teamleder, med ansvar for å lede lærerne på et trinn, i nærmere 11 år.

Nå ser han fram til å for alvor ta fatt på jobben.

- Jeg både gleder og gruer meg, det er et stort ansvar å ha, men jeg har lang erfaring fra skoleverket og er klar for nye oppgaver.

I årene som kommer skal skolen gjennom store endringer og det blir spennende å jobbe med, forteller Lund. Skolepolitikk kan gi grobunn for mye diskusjon, men sjøl er den ferske rektoren fornøyd med arbeidsgiveren sin.

- Sør-Fron har satsa på skole og har en ledelse som er innstilt på utvikling. Det gir et godt utgangspunkt for arbeidet videre.