I Trabelia på Venabygdsfjellet har et sameie nå startet opp eget vann- og avløpslag, under navnet Trabelia Vann og Avløpslag.

Samvirkeforetaket ble stifta 21. april i år og foretaksregistrert denne uka. Styreleder er Tomas Smevik, som er daglig leder i Gudbrandsdal Revisjon.

Lagets hensikt er, ifølge registreringa i foretaksregisteret, prosjektering og utbygging av et privat hovedanlegg for vann-

og avløp, som primært skal tjene medlemmene i foretaket. Anlegget vil bli etablert på Venabygdsfjellet.

Videre står det at foretaket "kan vedta at arbeidsområdet skal utvides til også å omfatte andre oppgaver i tillegg til primæroppgaven, for eksempel vinterbrøyting av hytteveier".