For Ribhi (18) er denne måneden ekstra viktig akkurat i år