Det er flest helt ledige arbeidssøkere innen bygg- og anlegg, med 433 registrerte helt ledige i fylket. Det er en økning på 18 prosent fra desember i fjor. Innen industriarbeid er det registrert 330 helt ledige, som er en økning på 15 prosent.

– I tillegg ser vi at det er en stor arbeidsledighet blant dem uten oppgitt yrkesbakgrunn (522). Det blir stadig færre jobber som ikke krever utdanning, så dette er en oppfordring til ungdom om å ta høyere utdanning, sier Bjørn Lien.

1521personer er registrerte som delvis ledige i Innlandet. Det er en økning på 170 personer. Det har vært en nedgang i antall helt ledige arbeidssøkere innen undervisningssektoren og innen barne- og ungdomsarbeid.

- Selv om ledigheten har økt noe er det fortsatt god tilgang på ledige stillinger innen enkelte bransjer, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Flere permitterte

I desember var det 492 permitterte i Innlandet.

– Mange av dem befinner seg i bygge- og anleggsbransjen, med 132 permitterte pr desember. Men vi ser at dette antallet nok vil øke ut over vinteren. Innlandet er et stort hyttefylke, og når hyttebyggingen, sammen med normal boliggbygging stangnerer, slår det ut i økte permitteringstall, sier Lien. Han opplyser at det også er mange permitterte innen industrisektoren (95) og innen ingeniør/IKT-sektoren (54).

God tilgang på stillinger i Innlandet

Det er fortsatt god tilgang på ledige stillinger i Innlandet. Totalt er det nesten 1900 ledige stillinger, innen alle bransjer, registrert i NAVs stillingsdatabase, Arbeidsplassen.no.

- Dette er omtrent på samme nivå som i desember i fjor. Det er flest ledige stillinger innen pleie- og omsorgssektoren, med rundt 680 ledige stillinger i Innlandet. Innen bransjene salg- og service og reiseliv er det nå 446 ledige stillinger. – Dette viser at det er gode muligheter for dem som søker jobber, avslutter direktør Bjørn Lien i NAV