Hotell og spisested blir del av kjede og får nytt navn