Her frykter de for barnas sikkerhet: - En dag smeller det skikkelig

foto
Dette krysset er ett av to punkt langs vegen beboerne mener er spesielt farlige. Foto: Jonas Oden Ulset