Med kart og kompass i hånd jakter små føtter etter perler i nærområdet - og til høsten kan kanskje hele bygda bli med?

foto