Disse vil bli brukerstyrt personlig assistent på Sør-Fron

foto