Nå er filmen med kvamværene og det omstridte kunstverket nominert til ny gjev pris

foto