Vil ha en endelig avgjørelse: - Dette er en privatrettslig strid som hører hjemme i jordskiftretten