Kolsramma Bjørg pustar for livet og kjempar ein viktig kamp: - For meg er Granheim staden som gir nytt livsmot