Innbrudd og tyveri på Vinstra natt til søndag

foto