Har trua på at algeoppblomstringen er stoppet opp

foto