Breibandutbygginga øker - i Sødorp kobles nå 74 husstander til fiberløsning

foto