Bedrifter åpner drive in og sjølbetjening: - Blomster kan hjelpe mange i ei vanskelig tid