Arbeidsledigheten øker i Midtdalen – anleggsbransjen savner flere offentlige anbud