Sensasjonelt funn i Espedalen: Fant mellom 4000 og 6000 år gamle hellemalerier

foto