Slik blir Vinstra Park med utescene, landskapsamfi, boliger og frisklivssenter