Det ble et sterkt møte mellom familien og brannkorpset inne på oppholdsrommet ved Skåbu brannstasjon. For første gang skulle de prata om hva som skjedde i etterkant av Ekre sin bortgang i april i fjor, og for første gang skulle de få se med egne øyne hvordan pengene de ga har blitt brukt.

- Det var ikke så vanskelig å bestemme at pengene skulle gis til brannvesenet i Skåbu. Den innsatsen som de la ned den morgenen, gjorde at det var mest riktig for oss, sier datter av Åge, Eldri Ekre, tydelig rørt.

Hun er tilstede med sønnen Håvard, sammen med Åge sin mor Ragnhild Ekre og sønnen til Åge, Ole Anders Ekre. Åges andre datter, Ane Marte Ekre, rakk ikke å få med seg møtet.

Brannmannskapet i Skåbu uttrykte stor takknemlighet for gava de fikk av familien. Foto: Tone Sidsel Sanden
Det ble et sterkt møte inne på oppholdsrommet på brannstasjonen i Skåbu. - Pappa var så glad i Skåbu. Det er fint at de har kjøp noe som kommer hele bygda til gode, sier datter Eldri. Foto: Tone Sidsel Sanden
Sønnen til Åge Ekre, Ole Anders Ekre, mor Ragnhild, datter Eldri og sønnen Håvard Vaterland, fikk høre om bilen som er kjøpt inn på brannstasjonen i Skåbu. Foto: Tone Sidsel Sanden

Utstyret fast plassert i bilen

Til sammen 34 650 kroner ble samla inn i forbindelse med begravelsen.

Brannvesenet i Skåbu brukte god tid på å bestemme seg for hvordan de skulle bruke pengene. Men én ting var sikkert, de skulle brukes på noe konkret, på noe som kom hele bygda til gode.

Og ute står en Toyota Rav, W4. Budsjettet brannvesenet hadde var på 50 000 kroner. Bilen fikk de for 49 000 kroner.

- I Skåbu blir vi utkalt på helseoppdrag, fordi det er så langt å kjøre for ambulansen. Derfor har vi godt med utstyr for å drive livreddende arbeid, som oksygen og hjertestarter. Men ofte når vi reiser ut, tar vi privatbilene, for å komme ut raskest mulig. Likevel må vi innom stasjonen å hente utstyret. I denne bilen skal utstyret stå fast, og det vil bety mye for å rykke ut på kort varsel, sier brannmann Øystein Kvålen.

Bilen som er kjøpt inn har brannmannskapet ordna på dugnad. Det er satt på blålys og sirener, blant annet. Foto: Tone Sidsel Sanden
Håvard syntes det var stas å få prøve brannbilen. - Dette har han gleda seg til i hele dag, forteller mor Eldri. Foto: Tone Sidsel Sanden

Tøft oppdrag

Det gjør godt for familien Ekre å høre at pengene kom til nytte. Det var et stort sjokk for dem da Åge døde 1. april i 2017.

Da han ikke dukka opp til morgenstellet i fjøset, begynte familien å ane uro.

Åge ble etterhvert funnet livløs, og da gikk alarmen. 113 ble ringt.

- Det var en del kaos akkurat da. Det kom ambulanse, men vi prøvde å bista så godt vi kunne. Det var også vi som gikk med den tunge beskjeden til familien etter på, forteller Kvålen, som ikke legger skjul på at det var tøft, mye for at dette også var folk som brannmannskapet i Skåbu kjente godt.

Brannsjef Peer Kleiven viser fram bilen til Ragnhild, som forøvrig aldri sjøl har hatt førerkort. Foto: Tone Sidsel Sanden

Godt ut av det vonde

Ragnhild beskriver hvordan hun så "de gulkledde" komme gående nedover vegen og inn på tunet.

- De hadde mye å si for oss i situasjonen etter på. En blir i sjokk. Og så var det godt at de kjente oss fra før, sier hun.

- Jeg er glad for at det kom noe godt ut av det vonde, legger hun til.

Ved Skåbu brannstasjon er de til sammen ni i korpset. Mellom seks og åtte ganger i året, blir de kalla ut for å bista i helseakutte tilfeller. Ett år var de oppe i 20 slike uttrykninger.

- Heldigvis er det ikke så ofte det er nødvendig. Men brannkorpset her er viktige i en slik akuttfase, og også i fasen etter. Terskelen for å sende dem ut på slike oppdrag er lav fra vår side, sier brannsjef i Midt-Gudbrandsdal brannvesen, Peer Kleiven.

I bilen skal alltid førstehjelpsutstyret ligge. I Skåbu har de både oksygen, hjertestarter, pledd og utstyr til å måle oksygenopptak i blodet. Foto: Tone Sidsel Sanden
- En slutter aldri å være mamma, sier 81 år gamle Ragnhild om det å miste sønnen Åge. - Når de blir voksne tynger de mer på hjertet enn på fanget, sier hun. Foto: Tone Sidsel Sanden

Gode på førstehjelp

Det er AMK som kan be om bistand i slike akutte situasjoner.

- Det kan være til hjelp at folk i Skåbu sjøl spør AMK om det er mulig å få hjelp fra oss. Vi kan komme tidligere til enn ambulansene, sier Kvålen.

Ikke bare har brannkorpset godt med utstyr; de er også blant de best skolerte i å utøve hjerte- og lungeredning, forteller Aage Rundhaugen.

- Vi holder det vedlike med regelmessige kurs. Og det hjelper ikke å ha godt utstyr, om en ikke kan god førstehjelp i tillegg, sier han.

Ragnhild (t.v.) og Eldri synes Odd Rune Brendløkken og de andre i korpset har brukt pengene de har gitt på en god måte. Foto: Tone Sidsel Sanden

- Veldig glad i Skåbu

Når familien får se bilen, får de også høre at det er gjort litt utbedringer. Alt på dugnad av brannmannskapet. De har hatt på blålys og sirener, merka den godt utvendig, og tatt en ordenlig service.

- Denne bilen hadde vi ikke fått kjøpt uten pengene vi fikk. Det er ikke ofte at vi mottar en slik gave, det må være første gangen i min tid at vi har fått denne typen anerkjennelse. Det setter vi virkelig pris på, sier Kleiven.

- Pappa var veldig glad i Skåbu. Derfor er det fint at det kommer hele Skåbu til gode, sier Eldri.

81 år gamle mor Ragnhild er takknemlig for at hun tok turen til brannstasjonen lørdag. For det var vanskelig for henne, forteller hun.

- Jeg har grudd meg til denne dagen. Det ripper opp i minnene. Men jeg er glad for at jeg tok turen. Og så er jeg glad for at folk kan få lese om dette i Dølen, for det er mange som har gitt penger, sier hun.

- Det er vi som skal takke. Denne bilen vil stå her på stasjonen i mange, mange år. Dette betyr mye for stasjonen i Skåbu, ja det vil bety mye for mange, sier Kvålen med et samla brannkorps i ryggen.