En mann fra Midtdalen står i Sør-Gudbrandsdal tingrett tiltalt for brudd på Lov om dyrevelferd, § 12, om omhandler avlivning av dyr, og § 24, som omhandler tilsyn og stell.

Slått med jernrør

Ifølge tiltalen, skal midtdølen ha overlatt til en avløser uten tilstrekkelig kompetanse å avlive et eller flere dyr tilhørende mannen. Avlivningen skal blant annet ha skjedd ved at avløseren skar over strupen til dyret, uten bruk av bedøvelse eller avblødning. I tiltalen står det videre at vedkommende skal ha slått dyret i hodet med et jernrør. Dette forholdet strekker seg tre år tilbake i tid.

Mannen står også tiltalt for å ha unnlatt å sikre deler av besetningen sin tilstrekkelig tilsyn og stell i en lengre periode i 2017. Ingen av bingene disse dyra befant seg i hadde flis på gulvet og de var våte og møkkete. Ifølge tiltalen ble dyrene påført unødige lidelser, som følge av at de sto i omfattende mengder møkk.

I samme periode ble det også observert fem sjuke eller skadde dyr, hvorav ett av dem var magert og ute av stand til å reise seg.

Inntil tre års fengsel

I henhold til dyrevelferdslovens § 37, som omhandler straffenivå, er strengeste straff for grov overtredelse av loven om dyrevelferd inntil tre års fengsel. Forsettelig eller grov uaktsomhet straffes med bøter eller inntil ett års fengsel, eventuelt begge deler.

Saken kommer opp for retten i starten av juni.