Har du en idé som inspirerer til mer friluftsliv i Norge kan du søke om støtte. Den første søknadsperioden i år er i april-måned, og den neste søknadsperioden er i august. Alle kan søke om støtte til sitt tiltak for å få folk ut i naturen.

Søk om støtte til ditt prosjekt

Har du et tiltak som bidrar til mer friluftsliv og folkehelse, kan du søke om støtte gjennom ordningen Statskogmillionen. I år kan så mange som 150 tiltak og aktiviteter få støtte fra Statskog. Tildeling skjer to ganger i året. Hvert tiltak kan støttes med 5 000 eller 10 000 kroner. Pengene går til både små og store tiltak i hele landet. Søknadsskjema finner du på nettsiden statskog.no.

- Ved å spille på lag med frivillige krefter i hele landet blir det enklere for folk å komme seg ut i skog og mark.  Statskog vil gjøre det enkelt å oppleve norsk friluftsliv. Det er ikke alltid så mye som skal til for fantastiske friluftlivsopplevelser. Noen ganger trenger man et skilt som viser vei inn i nasjonalparken. Andre ganger handler det om et rimelig overnattingstilbud midt i naturen, eller tilgang på jakt og fiske som gjør dørstokkmila litt kortere, uttaler Statskog på sin hjemmeside.