- Kan ikke leve med en utvikling der det forsvinner jord, bønder, flittige hender, bygder og grobunn for framtidig trygg norsk mat

foto