Behandlere vitnet i retten - opplevde positiv adferdsendring idet tiltalte sluttet på medisin