Vil jobbe for folkehøgskolen - gir ringvirkninger for hele regionen

foto