Statlige tjenester skal bli kommunale: Oppfordrer midtdalskommunene til å søke om midler