Siste innlegg

Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
Beate Hovde

Debatten er over

Tida gikk fort, og det ble dessverre ikke tid til alle spørsmålene. Politikerne svarer gjerne på spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med de.

Beate Hovde

Skolestruktur

Skolebruksanalysen er viktig og god.

Er elevene tatt med i betraktningene?

Er flere utredninger forsinkende ?

Hva tenker politikerne om innholdet i skolen?

Hva er gode og trygge skoler?

Synkende elevtall

Utfordrende å få tak i lærere - hva vil dere gjøre for at kommunene skal bli attraktiv å jobbe i?

MDG: Vil ha skoler i både Ringebu og Fåvang, skoler er viktig for bosetting, nærhet til skolen, slik at en kan gå og sykle.

Beate Hovde

Hvem skal du stemme på

Sentrum: Bidra til at Ringebu skal bli ei bygd for alle! Alle skal bli inkludert, mer mangfold!

Tverrpolitisk liste: Vil prioritere åpenhet i forvaltningen, streame møter, god kommunal service, ivareta rettferdighet, tørre å komme med forslag, lover å arbeide for bedre beslutningsprosesser.

SP: Folketallet går, planlegge for en mindre kommune og annen alderssammensetning. Høre på fagfolk, kommunen må stå sammen.

AP: Opprettholde gode tjenester, prioritere landbruk, ha et godt samarbeid med opposisjon, for å skape mangfold.

Høyre: Attraktiv næringspolitikk, ta vare på innbyggere, se etter andre muligheter enn eiendomsskatten, være ja-kommune, være lov å lykkes,

MGD: Ung stemme, representere flere aldersgrupper, ønsker at Ringebu skal være enn attraktiv kommune, ta vare på naturen. Vil tenke langsiktig!

På hvilke måte bidrar hyttefolket til inntekt for kommunen på lengre sikt? Altså etter utbygging.

Guri Hovden Åmodt

Åpenhet i politiken, hva tenker dere angående dette, når noen holder meningene sine bak lukkede Facebook grupper.

......

Fortsatt skal brannvesnet ha hovedbase med forebyggende avd i Ringebu (ikke fpvange eller lengre nord) AP og fossmo?

Sikker velger etter dette
Beate Hovde

E6 -gang og sykkelveg

Fossmo: Nye veier regulerer inn gang og sykkelveg fra Fåvang til Frya.

Beate Hovde

Fikk dere 10 millioner - hva ville dere brukt pengene på?

Sentrum: Bygge Gudbrandsdal slakteri

Tverrpolitiskliste: Betale gjeld

SP: Eldreomsorg

AP: Helse og omsorg

Høyre: Betale gjeld

MDG: Sykkelveg mellom Ringebu og Fåvang. Applaus!

Beate Hovde

Offentlig vann og kloakk

Når kan vi forvente offentlig vann og kloakk på hyttefelt på Venabygdsfjellet?

Kommunen prøver å legge til rette for dette.

hva skal dere gjøre for å få folk til å bli boende i Ringebu, Fåvang og midt-dalen?

Lars M

Hva vil MDG gjøre for å sørge for at folk for psykisk helsehjelp når de trenger det?

Iben A.
Beate Hovde

Villrein - fjerne flyvraket

AP: Rondane Sør (2446 dyr) og Rondane Nord - uheldig at de er slått sammen til ett område, reinen er mer sårbar i RN.

Tverrpolitisk: Vi må samarbeide med nabokommunene.

Sentrum: Ringebu har et ansvar for å ta vare på villrein, rein kan bli vårt sterkeste kort.

MDG: Viktig å verne denne spesielle stammen.

SP: Vil jobbe for å sikre at villreinen har sine trekkruter

Blir reinen fortrengt fra fjellet må den ned i barskog hvor den er mer utsatt for rovdyr og større sjans for smitte/parasitter.

Beate Hovde

Hyttebygging

MDG: Folk kommer for å oppleve naturen, ved enda mer bygging, vil naturen snart bli borte.

Sentrum:

Tverrpolitisk: Vedtatt planer hvor det lovlig kan reguleres tomter, men videre må vi redusere bygginga. Østsida - hensyn til villrein. I Kvitfjell fortsatt bygging.

SP: Sette på bremsene for hyttebygging.

AP: Vanskelig, med tanke på at hyttebygging bidrar med mange arbeidsplasser, men stortingsmeldinga vil regulerer dette på østsida.

Høyre: Vi må se om ting kan gjøres på andre måter.

Vil dere ha flere fritidsboliger i kommunen?

Johannes

Hva sier Arbeiderpartiet om og beholde brannberedskapen slik den er i dag og i tillegg beholde hovedbasen i Ringebu? Og om å faktisk lese Norconsult sine utredninger?

Xxxxx

Naturen bygges ned i rekordfart i alle kommuner. Hvordan MDG jobbe for å motarbeide det i Ringebu?

Astrid Ulrikke
Beate Hovde

Ta vare på matjorda

Spørsmål til alle partiene: Vil ditt parti love å ikke bygge ned mer matjord?

SP: ja

Tverrpolitisk: Ja, men det er utfordrende når vi vil utvikle næringsarealer.

Sentrum: Ja

MDG: Ja

Høyre: Ja

AP: Ja, minner om flomsikringa på Fåvang.

Vil ditt parti love å ikke bygge ned mer matjord?

Andrea
Beate Hovde

Hans har påvirket mye

Fortgang i E6

Beate Hovde

Kommuneøkonomi

Kan alle investeringene forsvares?