Fjerna driftstilskuddet og ba folkehøgskolen finne nye eiere - søkerne strømmer til foran neste skoleår