Nå har Statsforvalteren tatt stilling til grensespørsmål ved Furusjøen