Namnet hennar har norrønt opphav og betyr hemmeleg visdom - men Solrunn røpar ikkje hemmelegheitar

foto