Flomsikring medfører nytt trafikkmønster i Givervadet i Lomoen - fotgjengere må gå rundt anleggsområdet