Med god hjelp kom Deniz (37) inn i arbeidslivet – det ble en suksesshistorie

foto