Det inngås samarbeidsavtaler mellom kommuner stadig vekk, men sjelden involverer de hele tolv kommuner samtidig. Før helga møttes ordførerne i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja til Gudbrandsdalsmøte 2017 i Lom. Temaet for samlinga var By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskapning.

Endret bosettingsmønster

Over to dager ble saker som vedgår regionen diskutert. Arbeidet springer ut av ByRegionprogrammet (ByR 1og 2), initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forvaltet av Distriktssenteret, i perioden 2013–2017. Hensikten med programmet har vært «å øke kunnskap om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta».

De involverte kommunene har i ulik grad tilstrømning av «deltidsinnbyggere», folk som bruker fritidsboliger i kortere eller lengre perioder av året. En viktig del av arbeidet har vært å se på hvordan kommunene best kan legge til rette for denne gruppen, slik at det kommer alle til gode.

Åpent for interkommunale samarbeid

Videre samarbeid vil bli organisert gjennom etableringa av Gudbrandsdalstinget. Ifølge erklæringa vil ikke samarbeidet for regionen være til hinder for eventuelle interkommunale samarbeid. I første omgang gjelder samarbeidet saker som det er enighet om etter møtet i Lom og som skal videre til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. I tillegg skal kommunene også samarbeide på andre aktuelle samfunnsområder, heter det i erklæringen. Et godt regionalt samarbeid anses som viktig også inn i prosessen med et nytt innlandsfylke.

foto
Fredag var regionsamarbeid i fokus, da tolv kommuner var samla i Lom. Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken
foto
Dette dokumentet forplikter de tolv kommunene til å samarbeide for regionens beste.
foto
Vær en stolt døl, var budskapet Øystein Rudi hadde til forsamlinga. Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken