Covid-19 har gitt en økonomisk merbelastning på rundt 663 millioner kroner for kommunene i Innlandet

foto