GE møter motstand for forslag om å hogge ny kraftgate i dalsida