Med koronamidler rassikrer vegvesenet ett år tidligere enn planlagt