Siste fra næringslivet:Ny daglig leder for matforretning, skifte av daglig leder i byggfirma og nytt entreprenørfirma