Flere vil ta over som kommunalsjef - disse har søkt

foto