Antall anmeldelser for ruskjøring er stabile: - Tallene fortsatt skremmende